„MiFID II - Implikacje”

Konferencja IZFiA

Współorganizator CFA Society Poland

MiFID II - Implikacje

Miejsce spotkania: Sala notowań GPW, Warszawa
Centrum Giełdowe ul. Książęca 4
Czas spotkania: 25 kwietnia 2017 (wtorek) 9:30:00

Dlaczego MiFID II ?

MiFID II (Markets In Financial Instruments Directive) to dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 7.04.2016 r., która jest uzupełnieniem Dyrektywy MiFID I.

Głównym celem wdrożenia MiFID II jest poprawa ochrony inwestorów w kontekście rozwoju rynku oraz poprawa dopasowania oferowanych produktów inwestycyjnych do potrzeb klientów.

Nowelizacja MiFID miała na celu zwiększenie efektywności, stabilności i integralności rynków finansowych, które od czasu MiFID I znacząco się rozwinęły.

MiFID II oraz związane z nim rozporządzenie MiFIR nakłada na działające na rynku finansowym podmioty szereg nowych obowiązków w zakresie m.in. ochrony inwestora, przejrzystości rynkowej oraz ładu korporacyjnego. Wpływa także na zmiany w infrastrukturze rynkowej oraz przewiduje szereg nowych uprawnień dla nadzorców. MiFID II wprowadzi duże zmiany w działalności wszystkich podmiotów zaangażowanych w sprzedaż produktów inwestycyjnych - banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń i TFI. Jest to najważniejszy temat, któremu w tym roku poświęcamy wiele miejsca. Konferencja „MiFID II – Implikacje” odpowie na pytania jaki jest status prac nad MiFID-em, które szczegóły legislacyjne, finansowe i operacyjne budzą najwięcej emocji i dlaczego? Jak MiFID II zmieni nasz rynek.

Organizatorzy

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec lutego 2017 r. zgromadzonych było ponad 265,5 miliarda zł.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie
i zagraniczne, którzy stanowią ponad 95 proc rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management.

CFA Society Poland

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza ponad 500 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

NASZA MISJA:

 • Promowanie najwyższych standardów etycznych oraz edukacyjnych, opracowanych przez CFA Institute.
 • Dążenie do osiągnięcia statusu najbardziej prestiżowego stowarzyszenia skupiającego profesjonalistów z dziedziny finansów w Polsce.
 • Działanie na rzecz wzrostu rozpoznawalności kwalifikacji w środowisku.
 • Integrowanie polskiego środowiska inwestycyjnego i reprezentowanie jego interesów przed krajowymi instytucjami.

Program konferencji

 • Rejestracja gości

 • Otwarcie konferencji

  prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA oraz prof. Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland
 • Krytyczna charakterystyka nowelizowanych aktów prawnych

  Mec. Artur Zapała, Partner Zarządzający warszawskim biurem SPCG
 • MiFID II w innych jurysdykcjach

  Doświadczenia z EU a perspektywa lokalna - Katarzyna Urbańska, Wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych i Jan Domanik, Senior manager, PwC Polska
 • Przerwa kawowa

 • The MiFID II landscape within the EU capital markets union

  Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach EMEA, CFA Institute
 • ESMA guidelines

  Salvatore Gnoni, Head of Investor Protection and MiFID Intermediaries Team in ESMA & Josina Kamerling (debata)
 • Sesja Q&A

 • Dyskusja panelowa: Jak MiFID II zmieni obraz polskiego rynku

  Prowadzący: Marcin Dyl, Prezes IZFiA

  Uczestnicy panelu:

  Paweł Borys - Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju; Marcin Obroniecki - Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów; Barbara Jawdosiuk - Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych, Komisja Nadzoru; Jacek Marcinowski - Prezes Zarządu BZ WBK TFI SA; Piotr Osiecki - Prezes Zarządu, Altus TFI SA; Paweł Sujecki - Prezes Zarządu, ProService AT Sp. z o.o.; Grzegorz Świetlik - Z-ca Dyrektora, Wydział Produktów dla Klientów Bankowości Prywatnej, mBank S.A.
 • MIFID 2 jako jeden z czynników wpływających na rozwój internetowej sieci dystrybucji

  Radosław Pyrka, Członek Zarządu, CIO, ProService AT Sp. z o.o.
 • Lunch

Prelegenci

Partner strategiczny

ProService - agent transferowy

ProService Agent Transferowy jest liderem świadczącym profesjonalne i kompleksowe usługi dla polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz innych czołowych firm z sektora finansowego. Klienci Pro Service bardzo doceniają doświadczenie Spółki, stabilność oraz wielopoziomową współpracę, mającą na celu realizację ich nowatorskich i personalizowanych wymagań.

Pro Service jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem biznesowym dla firm szukających nowoczesnych rozwiązań biznesowych, opartych o wysokie standardy bezpieczeństwa oraz jakości.

Wieloletnie doświadczenie, wysokie standardy jakości i sprawdzone procedury operacyjne zostały potwierdzone przez niezależne audyty, których efektem są otrzymane przez certyfikaty ISO 9001, ISO 27001 oraz raport zgodności ze standardem ISAE 3402 (do 2012 roku - SAS 70).

Patroni

GPW
KNF
Ministerstwo finansów
PWC
SPCG
Rzeczpospolita
Patron Medialny
Parkiet
Analizy online

Konferencje

 • 2017

  MiFID II - Implikacje2

  Głównym celem wdrożenia MiFID II jest poprawa ochrony inwestorów w kontekście rozwoju rynku oraz poprawa dopasowania oferowanych produktów inwestycyjnych do potrzeb klientów.

 • 2016

   

  XI Forum Funduszy

  Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Izby jest doroczna konferencja organizowana głównie z myślą o Członkach Izby i środowisku z nim związanym. W 2016 r. odbyło się już XI Forum Funduszy, które miało miejsce na Sali Notowań 16 czerwca 2016 r.

  Konferencja - Debata „III Filar w Programie Budowy Kapitału”

  Izba przygotowała koncept i zorganizowała 10 sierpnia 2016 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie debatę zatytułowaną „III Filar w Programie Budowy Kapitału”. Debata miała miejsce w Sali Notowań GPW.  Podczas konferencji z Pawłem Borysem, Prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju nad projektem reformy III filaru oraz miejscem TFI w Planie Budowy Kapitału,  dyskutowali przedstawiciele TFI oraz niezależni eksperci.

MiFID II - Implikacje2

Konferencja „MiFID II – Implikacje” odpowie na pytania jaki jest status prac nad MiFID-em, które szczegóły legislacyjne, finansowe i operacyjne budzą najwięcej emocji i dlaczego? Jak MiFID II zmieni nasz rynek.

 

Konferencja "III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego?"

We czwartek, 24 listopada 2016 r. odbyła się kolejna konferencja Izby: "III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego?".   Celem konferencji była krytyczna analiza oraz rekomendowanie działań w odniesieniu dla planowanego modelu zmian na rynku kapitałowym.

2016 Investment Summary

Konferencje pełnią rolę nie tylko merytorycznego spotkania specjalistów z rynku asset management. Są również doskonałą platformą tworzenia i podtrzymywania relacji biznesowych, oraz tworzą pozytywny wizerunek branży, podnoszą prestiż.  Odpowiadając na potrzebę członków, Izba zorganizowała wydarzenie mniej oficjalne: świąteczną Galę - 2016 Investment Summary, która odbyła się 16 grudnia 2016 r. Udział w Gali wzięło 250 osób.

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze