Najważniejsza merytoryczna konferencja funduszy inwestycyjnychXII FORUM FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH

Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych

Forum Funduszy 2017

Miejsce spotkania: Sala Notowań GPW, Warszawa
Centrum Giełdowe ul. Książęca 4
Czas spotkania: 22 czerwca 2017 (czwartek) 9:30:00

Obecne Forum Funduszy to już dwunasta edycja dorocznej konferencji branży funduszy inwestycyjnych – najważniejszego merytorycznego spotkania sektora zarządzających aktywami oraz firm i instytucji związanych, jak agenci transferowi, banki powiernicze i dystrybuujące, biura maklerskie, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, środowiska akademickie, przedstawiciele nadzoru i administracji państwowej.

Forum Funduszy Inwestycyjnych jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, skierowanym przede wszystkim do członków Izby. Udział w nim jest bezpłatny, na indywidualne zaproszenie Izby. Poprzez tę i podobne inicjatywy, IZFiA wypełnia swoje statutowe cele, działając na rzecz rozwoju sektora usług finansowych, podejmując przedsięwzięcia integrujące podmioty związane z zarządzaniem aktywami.

Forum Funduszy jest miejscem prezentacji i wymiany poglądów na temat najbardziej istotnych i aktualnych problemów branży. W tym roku niewątpliwie wiele uwagi poświęca się zmianom, jakie nastąpią na rynku po wprowadzeniu reformy emerytalnej.

Organizator

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją powołaną ustawowo, zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie ich rozwoju w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, opracowywanie standardów związanych z działalnością funduszy. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec kwietnia 2017 r. zgromadzone było ponad 275 miliardów zł.

Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, którzy stanowią ponad 99 proc. rynku pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA.

Program konferencji

 • Rejestracja gości

 • Otwarcie konferencji

  prof. Marcin Dyl, Prezes IZFiA
 • Sposoby mobilizacji długoterminowego oszczędzania

  Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
 • Przegląd wydarzeń, jak zmieniał się rynek w ostatnich 12 miesiącach w kontekście zbliżającego się 25-lecia funduszy w Polsce

  Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.
 • Przerwa kawowa

 • ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna – co w praktyce to oznacza

  mec. Artur Zapała, Partner SPCG
 • Rynki finansowe w przyszłości

  prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes CFA Society Poland
 • Rynek po reformie emerytalnej (debata)

  Prowadzący: Marcin Dyl

  Paweł Borys – Prezes Zarządu PFR; Jacek Fotek – Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju; Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu PKO Finat; dr Marcin Wojewódka – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Zakończenie konferencji, lunch

Prelegenci

Patroni

GPW
PFR
Ministerstwo rozwoju
KNF
ZUS
Rzeczpospolita
Patron Medialny
Parkiet
CFA Society Poland

Konferencje

 • 2017

  XII Forum Funduszy

  XI Forum Funduszy

  Najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Izby jest doroczna konferencja organizowana głównie z myślą o Członkach Izby i środowisku z nim związanym. W 2016 r. odbyło się już XI Forum Funduszy, które miało miejsce na Sali Notowań 16 czerwca 2016 r.

  Konferencja - Debata „III Filar w Programie Budowy Kapitału”

  Izba przygotowała koncept i zorganizowała 10 sierpnia 2016 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie debatę zatytułowaną „III Filar w Programie Budowy Kapitału”. Debata miała miejsce w Sali Notowań GPW.  Podczas konferencji z Pawłem Borysem, Prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju nad projektem reformy III filaru oraz miejscem TFI w Planie Budowy Kapitału,  dyskutowali przedstawiciele TFI oraz niezależni eksperci.

 • 2017

  MiFID II - Implikacje2

  Głównym celem wdrożenia MiFID II jest poprawa ochrony inwestorów w kontekście rozwoju rynku oraz poprawa dopasowania oferowanych produktów inwestycyjnych do potrzeb klientów.

XII Forum Funduszy

Konferencja "III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego?"

We czwartek, 24 listopada 2016 r. odbyła się kolejna konferencja Izby: "III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego?".   Celem konferencji była krytyczna analiza oraz rekomendowanie działań w odniesieniu dla planowanego modelu zmian na rynku kapitałowym.

2016 Investment Summary

Konferencje pełnią rolę nie tylko merytorycznego spotkania specjalistów z rynku asset management. Są również doskonałą platformą tworzenia i podtrzymywania relacji biznesowych, oraz tworzą pozytywny wizerunek branży, podnoszą prestiż.  Odpowiadając na potrzebę członków, Izba zorganizowała wydarzenie mniej oficjalne: świąteczną Galę - 2016 Investment Summary, która odbyła się 16 grudnia 2016 r. Udział w Gali wzięło 250 osób.

MiFID II - Implikacje2

Konferencja „MiFID II – Implikacje” odpowie na pytania jaki jest status prac nad MiFID-em, które szczegóły legislacyjne, finansowe i operacyjne budzą najwięcej emocji i dlaczego? Jak MiFID II zmieni nasz rynek.

IZFiA

Dowiedz się więcej o organizatorze